Föreningsinformation

Hamnföreningen Norra Aröd

 

Föreningen bildades på hösten 2004 genom en sammanslagning av de gamla bryggföreningarna Brygga A, Brygga B, Brygga C, Brygga D i Bastevik, Norra Aröd. Anledningen var bl.a att markägaren önskade en arrendator till hamnområdet i stället för fyra.

 

Eftersom vi strävar efter att tillhandahålla båtplatser till så låga kostnader som möjligt, bygger verksamheten på att så mycket arbete som möjligt utförs av föreningens medlemmar.

 

Vi har två fastställda arbetsdagar per år. Bryggiläggning som alltid infaller sista lördagen i april med start kl 10.00 och bryggupptagningen som alltid infaller sista lördagen i september med start kl 10.00. Vid dessa arbetstillfällen är det närvaroplikt.

Vid frånvaro utgår en frånvaroavgift avgift på för närvarande (2010) 300:-- per arbetstillfälle.

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång.

 

 

Anslagstavlan:

 

För att kunna läsa länkad information, behövs Adobe Reader.

 

Arrendeavtal med markägaren 2018

 

Protokoll från föreningsstämman 2019-04-27

 

Bryggupptagning 2018-09-29 kl 10.00


Kallelse till föreningsstämma 2018-04-28

Bryggupptagning 2017-09-30 kl 10.00

Protokoll från föreningsstämman 2017-04-29

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 2017


Kallelse till föreningsstämma 2017-04-29


Bryggupptagning 2016-09-24


Protokoll från föreningsstämma 2016-05-28


Kallelse till föreningsstämma 2016-05-28


Protokoll från extra föreningsstämma 2015-05-27

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015-05-27


Protokoll från extra föreningsstämma 2015-04-25

Närvarolista vid extra föreningsstämma 2015-04-25
Extra föreningsstämma och arbetsdag 2015-04-25
Kallelse

Lägesrapport 2 stormen Egon
 

Lägesrapport 1 stormen Egon

 

Bryggupptagning lördag 2014-09-27

 

Protokoll från föreningsstämman 2014

 

Ordinarie föreningsstämma och bryggiläggning 2014-04-26 kl 10.00

Kallelse med bilagor

-------

 

Bryggupptagning lördag 2013-09-28

 

Protokoll från föreningsstämman 2013

 

Ordinarie föreningsstämma och bryggiläggning 2013-04-27 kl 10.00

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2012

Resultatrapport 2012

Balansrapport 2012

 

Protokoll från extra föreningsstämman 2012-06-13

 

 

Protokoll från föreningsstämman 2012

 

Ordinarie föreningsstämma söndagen 2012-05-14 kl 14.00

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2011

Ekonomirapport 2011            

 

Bryggiläggning och hamnarbete lördagen 2012-04-28 kl 10.00

 

Bryggupptagning och hamnarbete lördagen 2011-09-24 kl 10.00

 

Protokoll från Föreningsstämman 2011

 

Kallelse till föreningsstämma 2011-05-15

 

Bryggiläggning och hamnarbete lördagen 2011-04-30 kl 10.00

 

Protokoll från Föreningsstämman 2010

 

Villkor för överlåtelse av båtplats