Välkommen till Hamnförening Norra Aröd

 

Senast uppdaterad: 2021-07-27

 

Du kan få bra rabatter på båttillbehör, färg mm. Gå in på www.vastkustensbf.se och klicka fram till ”Erbjudanden”

Innehåll

*      Styrelseinformation

*      Kontaktinformation

*      Nyttiga länkar

*      Aktuella projekt

 

Styrelseinformation

Befattning

Ordförande:                Niklas Thuresson

Kassör:                        Magnus Olofsson

Sekreterare:                Marcus Plomgren

Ledamot:                    Vakant

Ledamot:                    Vakant

Suppleant:                    Emil Marberg

Suppleant:                    Michael Börjesson

Suppleant:                    Vakant

 

 

Tillbaka till början

Kontaktinformation

E-post

Maila Föreningen

Maila Ordföranden

Maila Kassören

Maila Sekreteraren

<

Anmälan till extern kölista båtplatser

Klicka här

 

Tillbaka till början

Nyttiga länkar

*      Svenska Båtunionen

*      Västkustens Båtförbund

*      Försäkringsbolaget Svenska Sjö

*      Säkerhetshandbok

*      Sjöräddningssällskapet

*      SweBoat, Båtbranchens Riksförbund

 

 

 

Tillbaka till början

Aktuella projekt

*      Bryggreparationer efter stormen Egon

*      Bodar/Båtskåp

*      Förbättra stigen

*      Byte av förtöjningsstolpar

 

Tillbaka till början  

 

Bryggreparation efter stormen Egon

Reparation av bryggorna har pågått från och till sedan oktober 2015 då arbetet med att sätta nya stolpar påbörjades.

Under våren och försommaren har sedan arbetet med att återställa bryggorna gjorts under flertalet helger. Under sommaren och semesterperioden har arbetet legat nere och i dagsläget, september 2016, återstår att färdigställa yttersta delen av brygga C.

Under försommaren 2017 har den sista delen av brygga C färdigställts och därmed är bryggreparationen avslutad.

 

Lite bilder från förödelsen finns om man kopierar länken och klistrar in den i webläsaren. https://1drv.ms/f/s!Ahz5e6dJjsRXlg02jKjJ-XhVV6Bs

Bodar/Båtskåp

Vi har gjort en inventering av bodarna i de tre längorna. Det har utsetts bodansvariga för dessa längor.

Styrelsen har beslutat att gå ut med en förfrågan till medlemmarna om det finns intresse för att bygga till en av längorna och där man om så önskas kan bygga något större bodar. Hur detta skall lösas rent praktiskt är ännu inte klart.

En enkät gick ut i samband med kallelsen till föreningsstämman. Eftersom mindre än hälften av medlemmarna svarat kunde utfallet inte värderas på ett riktigt sätt. En förnyad enkät, med ytterligare frågeställningar, kommer att skickas ut i början av sommaren.

För att komma vidare i bodfrågan, har vi beslutat att inte skicka ut någon förnyad enkät. Vi kommer i stället, efter kontakt med markägaren, att verka för att de fristående bodarna tas bort och de medlemmar som innehar dessa kommer att få förtur till bodar i en ny länga. För närvarande, 2011-09-10, pågår en preliminär projektering av denna länga. Längan kommer att bli liknande de tre befintliga längorna och vi räknar med att även kunna erbjuda bodar för de medlemmar som anmält sig till kölistan.

Förslag till ny bodlänga presenteras på föreningsstämman 2012-05-13.

Stämman antog styrelsens förslag och en arbetsgrupp kommer att utses inom kort.

Klicka här för att se skiss på hur längan kommer att se ut.

Under sensommaren 2014 har ett antal flitiga bodbyggare byggt den nya bodlängan. Bilder från bodbygget finns här.

 

Stigen

Stigen har fått ta mycket stryk av det myckna regnandet. Vi har, som de flesta sett, köpt in ett lass med grus för att förbättra den. Det var tänkt att detta arbete skulle utförts vid bryggupptagningen i höstas (2010), men på grund av dåligt väder blev endast det allra nödvändigaste gjort.

Vår avsikt är därför att fortsätta detta viktiga arbete i samband med bryggiläggningen 2011.

I anslaget till bryggiläggningen hade vi framställt önskemål om skottkärror och skyfflar mm. Tyvärr var det inte så många som hörsammat detta, varför det fortfarande behöver kärras mer sand. Heder åt de som kärrade.

 

Förtöjningsstolpar

Under juli månad 2012 utfördes ett byte av alla dåliga förtöjningsstolpar i hamnen. Nu ser det riktigt trevligt ut och man känner sig säker när man förtöjer sin båt. Båtplatser med djup över 1 m har fått trästolpar och de övriga 4” galvade rör. På grund av att hela arbetet kunde utföras på en gång kunde också kostnaden hållas under det budgeterade beloppet.

 

Tillbaka till början